Trendikorttien avulla voit haastaa vakiintuneet oletukset ja ajattelumalli, luonnostella vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja ja -kuvia, pohtia millaisia tuotteita, palveluita tai osaamisia tulevaisuudessa tarvitaan, arvioida miten sinä tai yrityksesi selviäisitte trendikorttien kuvaamissa tulevaisuuksissa. Voit avata keskustelun toivottavasta ja ei niin toivottavasta tulevaisuudesta – käydä reipasta arvokeskustelua, rikkoa jäätä tai startata workshop tai kehittämispäivä jollain uudella.

Voit hyödyntää trendikortteja osana opetusta, opiskelua tai ryhmätyöskentelyä. Yhdistele trendikortteja osaksi omaa työtäsi sinulle sopivalla tavalla.

Haku

Trendikortit käyttöösi

Leppävaaran kampus

Tikkurilan kampus