Trendikorttien avulla voit haastaa vakiintuneet oletukset ja ajattelumalli, luonnostella vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja ja -kuvia, pohtia millaisia tuotteita, palveluita tai osaamisia tulevaisuudessa tarvitaan, arvioida miten sinä tai yrityksesi selviäisitte trendikorttien kuvaamissa tulevaisuuksissa. Voit avata keskustelun toivottavasta ja ei niin toivottavasta tulevaisuudesta – käydä reipasta arvokeskustelua, rikkoa jäätä tai startata workshop tai kehittämispäivä jollain uudella.

Voit hyödyntää trendikortteja osana opetusta, opiskelua tai ryhmätyöskentelyä. Yhdistele trendikortteja osaksi omaa työtäsi sinulle sopivalla tavalla.