Trendikirjasto

laurea

Trendikirjasto

Tulevaisuuksiin liittyvää ymmärrystä voi kehittää monitoroimalla tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä ja kehityssuuntia, jäsentämällä vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja ja käymällä päätöksenteon tueksi rohkeaa ja avointa keskustelua siitä, miten toivottavia tai ei toivottavia erilaiset tulevaisuudet ovat ja miten omat valintamme tuottavat tulevaisuutta.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, tulevaisuus ei ole ennalta määrätty ja tulevaisuuteen voi vaikuttaa -Amara 1981.

Laurea-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät toimintaympäristön monitorointia monialaisissa opiskelijaryhmissä ensi sijassa kuluttajakäyttäytymiseen ja palveluliiketoimintaan liittyen. Monitoroinnin pohjalta tuotetut trendikortit julkaistaan neljä kertaa vuodessa järjestettävissä Trendiaamiaisitilaisuuksissa. Trendikortit ovat saatavilla myös täällä Laurean Trendikirjastossa.

Trendikortit ovat lyhyitä kuvauksia, tulevaisuustarinoita vaihtoehtoisista tulevaisuuksista havaitun muutoksen näkökulmasta. Trendikorteissa kuvataan, mitä havaitut tulevaisuussignaalit ja toimintaympäristön muutokset voisivat tarkoittaa ihmiselle: heidän käyttäytymiselleen ja tarpeilleen. Ne herättävät pohtimaan “entä jos” -näkökulmia ja ruokkivat ajattelua. Trendikortit kuvaavat tutkittavan teeman kannalta olennaisia muutoksia ja niiden avulla voidaan aktivoida ihmisiä.

Opiskelijat tuottavat trendikorttien sisällöt  Futures Fitin systemaattisella ja johdonmukaisella toimintaympäristön monitoroinnilla Futures Fitin monitorointityökalua käyttäen. Fasilitoinnista vastaavat tulevaisuusmuotoilijat Minna Koskelo ja Anu Nousiainen. Yhteystiedot: Futures Fit futures.fit@gmail.com Minna Koskelo minna.koskelo@11hki.fi  Anu Nousiainen nuflow.anuk@gmail.com

Yhteyshenkilö Laurea-ammattikorkeakoulussa Susanna Kivelä susanna.kivela@laurea.fi